Tư thế cây cầu một chân vai đảo ngược

Tư thế cây cầu một chân vai đảo ngược (eka pada setu bandha sarvangasana):

Mục lục

Độ khó cấp 11

Eka có nghĩa là một, Pada có nghĩa là chân. Đây là tư thế thay đổi của tư thế trước, một chân nâng lên cao.

Tác dụng

Tư thế cây cầu một chân vai đảo ngược có động tác cong cột sống, giúp xóa bỏ căng thẳng phần gáy do các tư thế vai đảo ngược khác tạo thành. Tư thế này giúp cột sống linh hoạt, hệ thống thần kinh khỏe mạnh.

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Sau khi giữ tư thế cây cầu vai đảo ngược (setu bandha sarvangasana), chân phải nâng lên và vuông góc với mặt sàn. Duỗi hai chân hoàn toàn, giữ tư thế này 10 giây.
  2. Hít vào, chân phải trở lại mặt sàn, thở ra, nâng chân trái lên vuông góc với mặt sàn, hai chân duỗi hoàn toàn. Giữ thời gian như trước. Hít vào, chân trái trở lại mặt sàn.
  3. Thở ra, để hai chân xếp sau như tư thế vai đảo ngược, sau đó rời hai tay khỏi lưng, dần dần hạ hai chân trở lại mặt sàn, nằm trên mặt sàn nghỉ ngơi.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This