Tư thế đảo ngược hình vòng cung một chân thứ nhất

Tư thế đảo ngược hình vòng cung một chân thứ nhất (eka pada viparita dandasana I):

Mục lục

Độ khó cấp 26

Eka có nghĩa là một, Pada có nghĩa là một chân hoặc một bàn chân. Viparita có nghĩa là cuộn. Danda có nghĩa là một cây gậy, là một loại tượng trưng cho quyền uy hoặc trừng phạt, đồng thời nó cũng chỉ cơ thể. Tư thế này là tư thế cấp cao của tư thế đảo ngược hình vòng cung (dwi pada viparita dandasana).

Tác dụng

Tư thế này có tác dụng tăng cường chức năng cột sống, cũng giúp phần ngực được duỗi ra hoàn toàn. Nó có hiệu quả giống tư thế đảo ngược hình vòng cung (dwi pada viparita dandasana). Đây là tư thế khiến con người vui vẻ, cũng khiến tinh thần thoải mái hơn.

Nguồn: Internet

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Hoàn thành tư thế đảo ngược hình vòng cung (dwi pada viparita dandasana).
  2. Thở ra, chân trái nâng lên vuông góc, đồng thời chân phải đặt trên mặt sàn giữ thẳng.
  3. Duy trì tư thế này 10 giây, hít thở đều.
  4. Hạ thấp chân trái, trở lại tư thế đảo ngược hình vòng cung (dwi pada viparita dandasana). Sau đó thở ra, thực hiện lại tư thế này. Lần này chân phải vuông góc với mặt sàn. Duy trì thời gian như nhau.
  5. Trở lại tư thế đảo ngược hình vòng cung (dwi pada viparita dandasana), sau đó thả lỏng trên mặt sàn.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This