Tư thế Galava một chân

Tư thế Galava một chân (eka pada galavasana):

Mục lục

Độ khó cấp 21

Eka có nghĩa là một. Pada có nghĩa là chân. Galava là tên một vị hiền triết.

Tác dụng

Tư thế này có thể giúp tăng cường lực cổ tay. Chân chống ép lên phần bụng giúp khí quan vùng bụng được mát xa.

Nguồn: Yoga with Kassandra

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Hoàn thành tư thế đầu chống ngược thứ hai (salamba sirsasana II).
  2. Thở ra, chân phải đặt lên cuối đùi trái thành tư thế bán hoa sen, cong toàn thân đến khi hai chân song song với mặt sàn.
  3. Sau đó gập chân trái. Hít thở mấy lần. Lúc thở ra, đặt chân phải lên cánh tay trái. Lúc đặt chân, lật chuyển chân để ngón chân và ngón tay chỉ cùng một hướng. Đầu gối phải đặt lên cánh tay phải.
  4. Ổn định tư thế chân phải, phối hợp hít thở. Chân trái duỗi thẳng, song song với mặt sàn.
  5. Thở ra, đầu rời khỏi mặt sàn để nâng toàn thân. Chân trái duy trì duỗi thẳng và song song với mặt sàn. Hai khuỷu tay giữ gập lại, cánh tay song song với mặt sàn, cẳng tay vuông góc với mặt sàn.
  6. Duỗi cổ, nâng cao đầu. Giữ tư thế này mấy giây. Do cơ hoành chịu áp lực, hít thở sẽ gấp và mất sức.
  7. Gập đầu gối trái, đầu đặt trên mặt sàn, lại trở về tư thế đầu chống ngược thứ hai (salamba sirsasana II).
  8. Hít thở sâu, thực hiện lại tư thế này, lần này gập chân trái thành tư thế bán hoa sen. Chân trái đặt lên cánh tay phải, đầu gối trái đặt lên cánh tay trái, sau đó đầu rời khỏi mặt sàn. Hai bên giữ thời gian như nhau. Lại trở về tư thế đầu chống ngược thứ hai.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This