Tư thế nằm Visnu

Tư thế nằm Visnu (supta trivikramasana):

Mục lục

Độ khó cấp 39

Supta có nghĩa là ngửa ra sau. Trivikrama (tri = 3, vikrama = 1 bước) là tên của Visnu. Tư thế này là Vamanavatar hóa thân thành hình người nhỏ bé để hiến tặng cho Visnu.

Tác dụng

Trong tư thế này, hai chân hoàn toàn duỗi ra. Tư thế nằm Visnu giúp phòng trừ và điều trị bệnh sa nang. Đồng thời nó cũng có thể giảm bớt tính dục, từ đó giúp tinh thần cân bằng, ổn định.

Nguồn: KinoYoga

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Nằm ngửa trên mặt sàn, hai chân duỗi thẳng.
  2. Nâng chân phải. Hai tay đan xen thành hình cái cốc, nắm lấy gót chân phải, cánh tay duỗi ra.
  3. Thở ra, kéo chân phải thẳng ra sau đầu, để ngón chân cái của chân phải chạm đất, hai tay vẫn nắm chặt gót chân. Phần trong cẳng chân phải áp vào tai phải, hai khuỷu tay mở rộng ra hai bên. Chân trái luôn giữ thẳng trên mặt sàn.
  4. Duy trì tư thế này, hít thở đều.
  5. Thả lỏng gót chân phải, chân phải đặt trở lại bên chân trái.
  6. Thực hiện lại tư thế này, giữ thời gian như nhau. Bây giờ nắm lấy gót chân trái, chân phải duỗi thẳng trên mặt sàn.
  7. Hoàn thành tư thế này, thả lỏng nghỉ ngơi một lát.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This