Tư thế vai đảo ngược không chống đỡ thứ nhất

Tư thế vai đảo ngược không chống đỡ thứ nhất (niralamba sarvangasana I):

Mục lục

Độ khó cấp 3

Alamba có nghĩa là chống đỡ, cố gắng, mà Nir có nghĩa là xa gần, không có; vì thế Niralamba có nghĩa là không chống đỡ. Động tác trong tư thế vai đảo ngược này khó hơn hai tư thế trước, vì trong tư thế này cơ thể không có cánh tay chống đỡ, trọng lượng và sự cân bằng của cơ thể chỉ dựa vào phần gáy, lưng và cơ ở phần bụng để đảm nhận và duy trì, vì thế mà lực ở những phần này cũng được tăng cường.

Tác dụng

Tư thế vai đảo ngược không chống đỡ thứ nhất giúp máu được lưu thông nhanh, loại bỏ độc tố, vì thế giúp toàn bộ cơ thể được khỏe mạnh.

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Hoàn thành tư thế vai đảo ngược thứ nhất (salamba sarvangasana I).
  2. Mở rộng hai tay duỗi qua đầu, đặt cánh tay duỗi ra trên mặt sàn, vuông góc với phần cơ thể hướng lên và thẳng hàng với phần đầu. Giữ cân bằng.
  3. Tư thế này có thể duy trì trong 1 phút.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This