Tư thế vai đảo ngược một chân nghiêng

Tư thế vai đảo ngược một chân nghiêng (parsvaika pada sarvangasana):

Mục lục

Độ khó cấp 6

Parsva có nghĩa là mặt bên. Trong tư thế vai đảo ngược một chân vuông góc với mặt sàn (eka pada sarvangasana), vị trí chân đặt xuống nằm sau đầu, nhưng trong tư thế này, chân đặt xuống mặt bên và thành một đường thẳng với thân thể.

Tác dụng

Tư thế vai đảo ngược một chân nghiêng giúp thuyên giảm táo bón, đồng thời giúp tăng cường sự linh hoạt của vai.

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Dựa theo tư thế vai đảo ngược một chân vuông góc với mặt sàn (eka pada sarvangasana), sau đó trở lại tư thế vai đảo ngược.
  2. Thở ra, đặt chân phải hướng mặt bên đến khi tạo thành đường thẳng với cơ thể. Giữ chân phải duỗi thẳng, không được gập đầu gối.
  3. Chân trái hướng lên vuông góc nên được duỗi thẳng, không được nghiêng bên phải. Bàn tay nâng phần xương sườn, để phần ngực hoàn toàn được mở rộng.
  4. Giữ tư thế này 20 giây, hít thở đều. Thở ra, trở lại tư thế vai đảo ngược. Đổi chân thực hiện lại tư thế này, thời gian duy trì như nhau, sau đó trở lại tư thế vai đảo ngược.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This