Tư thế vai đảo ngược một chân vuông góc với mặt sàn

Tư thế vai đảo ngược một chân vuông góc với mặt sàn (eka pada sarvangasana):

Mục lục

Độ khó cấp 5

Eka có nghĩa là một. Pada có nghĩa là chân. Trong tư thế vai đảo ngược này, một chân đặt trên mặt sàn giống như tư thế cái cày, chân còn lại cùng với toàn thân vuông góc với mặt sàn.

Tác dụng

Tư thế vai đảo ngược một chân vuông góc với mặt sàn có tác dụng giúp khí quan phần bụng được rèn luyện. Giúp thận và cơ bắp phần chân khỏe mạnh.

Nguồn: Jack Cuneo

Các bước

  1. Hoàn thành tư thế vai đảo ngược thứ nhất (salamba sarvangasana I).
  2. Giữ chân trái nâng lên. Thở ra, chân phải hạ xuống và giống như tư thế cái cày. Chân phải nên duỗi thẳng, không được gập đầu gối.
  3. Lúc chân phải đặt trên mặt sàn, đầu gối trái nên kéo căng, không để nó nghiêng về một bên. Chân trái giữ duỗi thẳng, hướng phần đầu.
  4. Giữ tư thế này 20 giây, hít thở đều.
  5. Thở ra, nâng chân phải trở lại tư thế vai đảo ngược thứ nhất, sau đó đặt chân trái tiếp xúc như tư thế cái cày. Giữ chân phải vuông góc hướng lên trên và duỗi thẳng.
  6. Hai bên phải trái duy trì thời gian như nhau.

B. K. S. Iyengar

Yoga toàn thư – NXB Hồng Đức

Bình luận

Pin It on Pinterest

Shares
Share This